Ảnh về Sketchnote
Bấm vào Button để xem toàn cảnh về Sketchnote.
Khám phá
Ảnh về Sketchnote
Bấm vào Button để xem toàn cảnh về Sketchnote.
Khám phá
Previous
Next

Sketchnote -Tư duy hình ảnh

Giúp tăng khả năng nhận biết, hiểu, ghi nhớ, phân tích, sáng tạo, đồng thời tạo sự hứng thú và say mê trong quá trình học tập và làm việc.

Ghi chép hiện tại

Bạn đã ghi chép như thế nào?

Sự khác nhau gia sketchnote và cách ghi chép thông thưng là gì, cũng như lý do ti sao chúng ta li cn mt công c ghi chép mi.

Hình vẽ thông minh

Tư duy hình ảnh - Sketchnote

Sketchnote – Tư duy hình ảnh là công cụ tư duy thông minh và thú vị. Giúp tăng khả năng Nhận biết, Hiểu, Ghi nhớ, Phân tích và Sáng tạo

Hình vẽ

Mẫu hình vẽ cho Sketchnote

Ý tưởng & Sáng tạo

Ý tưởng & Sáng tạo

Tuôn trào ý tưởng với các hình vẽ đơn giản

Sử dụng hình vẽ để có cái nhìn trực quan. Giúp dễ dàng Phân tích, Sáng tạo và nảy sinh Ý tưởng

Tư duy phân tích

Giải quyết vấn đề

Tư duy phân tích & Giải quyết vấn đề bằng hình vẽ đơn giản.

Trực quan hóa thông tin

Trực quan hóa thông tin

Trình bày thông tin bằng hình vẽ đơn giản

Sử dụng hình vẽ đơn giản trực quan hóa thông tin, quy trình, kế hoạch, ý tưởng, bài trình bày – thuyết trình hay dự án.