Các giai đoạn phát triển của tư duy hình ảnh ?

Đu tiên có th nói là v khái nitư duy hình nh hay tư duy th giác. Tư duy hình nh là cách ta tư duy, phân tích, sáng to hay ghi nh da trên hình nh. 

1400-1900

Tư duy hình nh có th nói là đưc s dng t rt lâu và d thy nht là thế k ca nhng b óc ln như

 • Leonardo Da Vinci, Albert Einstein, Pablo Picasso, Isaac Newton, Thomas Edison, Mark Twain, Charles Darwin… (1400-1900)

-> Ti thi đim này con ngưi vn đang trong giai đon nông nghip và công nghip 

cac thoi dai

Vic tư duy, sáng to hay phát minh tp trung ch yế nhng b óc thiên tài.

-> Cho nên bn s d dàng thy rng tư duy hình nh hay các bn ghi chép phác ha ch thy ch yế các thiên tài này.

1900-2000

 

T năm 1900 đến 2000. Thế gii bt đu phát trin mnh.

 • Sự ra đời của thi đi công ngh – thông tin, tri thức.
 • Có vô số ngành nghề, lĩnh vực phức tạp được hình thành.
 • Con ngưi bt đu xây dng nên nhng công trình và d án ln. 
 • Sn phm và dch v kinh doanh bt đu đưc lan rng ra toàn cu.

Tư duy hình nh trong giai đon này đưc chú trng ch yếu trong các lĩnh vc nghiên cứuk thut và kinh doanh

-> Giúp gii quyết các vn đ phc tp trong vic nghiên cu các sn phm, thiết b, công trình, h thng kinh doanh, các d liu và thông tin phức tạp.

 • Các bản vẽ công trình hay thiết kế sản phẩm
 • Phác họa ý tưởng thiết kế
 • Các Sơ đồ & Biểu đồ cho dữ liệu phức tạp
 • Sơ đồ hệ thống

Từ năm 2000 đến nay

Từ năm 2000 đến nay. Có thể nói là sự bùng nổ và phát triển toàn cầu. 

Có vô số công trình nghiên cứu hiện đại:

+ Các sản phẩm công nghệ thông tin

+ Mạng máy tính

+ Thiết bị thông minh

+ Các công trình y tế, sinh học 

Cũng như sự phức tạp của những hệ thống kinh doanh khổng lồ…

-> Tư duy hình ảnh được sử dụng rất nhiều trong các lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh hay trực quan hóa thông tin.

Từ việc 

+ Phác họa ý tưởng

+ Thiết kế sản phẩm

+ Bản vẽ xây dựng

+ Sơ đồ hệ thống

+ Các loại biểu đồ giúp trực quan hóa các số liệu phức tạp… 

Đến các hoạt động tư duy như :

+ Tư duy phân tích, sáng tạo, phát triển ý tưởng

+ Giải quyết vấn đề trong công việc, kinh doanh

+ Trình bày hay thuyết trình 

+ Trực quan hóa thông tin, dự án, kế hoạch

 • Tư duy phân tích, sáng tạo và giải quyết vấn đề
 • Nghiên cứu và phân tích các dữ liệu phức tạp
 • Trình bày hay thuyết trình bằng hình ảnh đồ họa
 • Biểu đồ gantt – quản lý tiến độ công việc, dự án

# Nhưng Tư duy hình nh cũng ch ch yếu đưc sử dụng trong những lĩnh vực chuyên môn bi:

+ Những chuyên gia, kỹ sư 

+ Hay trình bày thông tin thông qua các thiết bị điện tử: phần mềm, máy tính, hình ảnh đồ họa...

Thi đi ngày nay hu như chúng ta đu chuyn sang làm vic trí óc da trên vic tư duy phân tích, sáng to hay gii quyết vn đ.

 • Trong hc tp cũng như trong công vic s lưng thông tin mà mi ngưi phi tiếp thu và x lý là quá ln và quá phc tp.
 • Và mt công c luôn h tr chúng ta trong vic tư duy đó chính là ghi chép.

Bt k bn đang hc t cp bc trưng hc nào hay hc t hi tho, internet, sách v, bn tư duy phân tích gii quyết vn đ trong kinh doanh, lp kế hoch trong công vic thì 

-> Bn s thy hu hết mi ngưi đu s dng vic ghi chép đ h tr cho quá trình tư duy này.

 • Mà vi cách ghi chép thông thưng nó làm cn tr kh năng tư duy, dn đến hiu qu hc tp và công vic kém.
 • Chúng ta cần có một cách thức hay công cụ hiệu quả hơn để xử lý khối lượng thông tin lớn và phức tạp như hiện nay.

-> Tư duy hình ảnh – Sketchnote trong việc ghi chép giúp hỗ trợ tư duy bắt đầu được mở rộng & phát triển.

“Thay vì chỉ sử dụng hình ảnh trong thiết kế hay đồ họa thông tin. Ta tận dụng khả năng tư duy bằng hình ảnh vào học tập và công việc thông qua những hình vẽ đơn giản – Sketchnote”

Đầu tiên là: Khái niệm Tư duy hình ảnh hay Tư duy thị giác

Sử dụng hình vẽ đơn giản để hỗ trợ tư duy.

Dan Roam - Giải quyết vấn đề bằng hình vẽ đơn giản

Sử dụng hình vẽ đơn giản trong tư duy phân tích, sáng tạo & giải quyết vấn đề.

Mike Rohde

Đặt tên cho phương pháp ghi chép diễn đạt thông tin bằng hình ảnh này là Sketchnote.

.

Chia sẻ - Lan rộng về Tư duy hình ảnh - Sketchnote

Nhiều cá nhân, nhóm hay tổ chức góp phần chia sẻ Tư duy hình ảnh hay Sketchnote đến với mọi người.