các thành phần |tư duy hình ảnh| của một bài sketchnote

Hình ảnh nằm ở nhiều dạng khác nhau – không chỉ riêng hình vẽ người hay các đồ vật. Mà là tất cả những gì giúp diễn đạt hay hỗ trợ cho việc hiểu thông tin mà bạn không cần phải đọc.

  • Các thành phần chính

Thành phần 1:

AI/ CÁI GÌ

Hình vẽ về người, đồ vật hay các đối tượng cụ thể khác.

Vd:

+ Hình vẽ về người, Gương mặt hay Mắt, Tai, Mũi, Miệng…

+ Hình vẽ về tất cả các đối tượng trong cuộc sống như nhà cửa, các công trình, đồ vật, động vật hay thực vật…

+

Thành phần 2:

Bao nhiêu

 Vẽ biểu đồ thể hiện số lượng hay vẽ số đối tượng.

+

Ta có các dạng biểu đồ thể hiện số lượng như:

+ Biểu đồ cột

+ Biểu đồ tròn

+ Biểu đồ đường

+ Biểu đồ miền

+ Biểu đồ bong bóng

+ Biểu đồ mạng nhện…

 

 

Thành phần 3:

Thời gian

Vẽ đường thời gian hay vòng tròn thời gian

– Để thể hiện mốc thời gian hay khoảng thời gian về đối tượng hay hoạt động của đối tượng đó.

Thành phần 4:

Ở đâu

Vẽ sơ đồ – Sơ đồ hiển thị vị trí của đối tượng.

Ta có 2 loại vị trí:

+ Vị trí không gian: vị trí trên bản đồ địa lý, vị trí thiết bị trong hệ thống máy, vị trí hỏng hóc…

+ Vị trí tính chất: vị trí cấp bậc trong hệ thống nhân sự, vị trí đánh giá năng lực, vị trí các bước thực hiện…

  • Các thành phần hỗ trợ TƯ DUY HÌNH ẢNH

1. To – Nhỏ, Đậm – Nhạt, Dày mảnh

Giúp bạn có thể thấy được sự phân cấp hệ thống thông tin rõ ràng. 

+ Từ chủ đề, tiêu đề đến các nội dung chi tiết. 

+ Từ thông tin chính đến thông tin phụ

+ Từ trung tâm đến các nhánh 

+ Hay các thông tin nổi bật và quan trọng….

2. Màu sắc

Màu sắc giúp ta có thể dễ dàng thấy được:

+ Các thông tin cùng nhóm hay khác nhóm. 

+ Có bao nhiêu nhóm thông tin

+ Tạo nên sự phân tách rõ ràng về thông tin – đường liên kết – mũi tên hay các thành phần khác…

3. Đường đơn – Đường bao – Nền bao

như:

Đường đơn: Đường phân cách, đường liên kết

Đường bao: Làm khung chứa phân nhóm nội dung

– Nền bao: Nền phân nhóm nội dung hay nổi bật chủ đề, tiêu đề

Giúp:

+ Phân cấp hay hệ thống hóa thông tin

+ Chia nhóm: Thấy thông tin cùng nhóm và khác nhóm.

+ Làm nổi bật thông tin quan trọng

+ Tạo tính liên kết…

4. Mũi tên – Số – Ký hiệu

+ Mũi tên: giúp ta dễ dàng thấy được sự liên kết, trình tự hay các bước…

+ Số: cho thấy được thứ tự hay số lượng

+ Ký hiệu: Giúp thấy thông tin cùng nhóm hay khác nhóm, làm nổi bật một số thông tin quan trọng