giải quyết vấn đề bằng hình vẽ đơn giản - Dan roam

” Để chứng minh rằng chúng ta hiểu rõ một điều gì, không có cách nào hùng hồn bằng việc vẽ ra một bức tranh đơn giản về vấn đề đó. Và để thấy được những giải pháp ẩn bên dưới, không có cách nào hiệu quả bằng việc cầm bút lên và vẽ ra các “mảnh” vấn đề của chúng ta”.

Dan Roam.

# Quá trình Tư duy thị giác

 
  • Nhìn – Thấy – Hình dung – Trình bày.

Bước 1:

Nhìn 

Thu thập và Sàn lọc thông tin

+ Mắt nhìn bao quát và thu thập thông tin. Có cái nhìn tổng quát và nhìn ra được bức tranh toàn cảnh của vấn đề.

+ Sàn lọc: tập trung vào những thông tin quan trọng cần chú ý, có liên quan trực tiếp đến vấn đề.

Thu thập thông tin là cực kỳ quan trọng. 

Khi ta có càng nhiều mảnh ghép thì bức tranh càng rõ ràng. Càng có nhiều thông tin thì càng có thể có nhiều lựa chọn và giải pháp.

Để có cái nhìn hiệu quả:

+ Thu thập tất cả những gì có thể.

+ Bày tất cả ra một nơi mà bạn có thể nhìn toàn bộ.

+ Thiết lập hệ tọa độ cơ bản: tổng hợp, tóm tắt, cấu trúc, phân nhóm hay sắp xếp thông tin (Sketchnote).

+ Nhìn theo thứ tự quan trọng.

 

Bước 2:

Thấy

Thấy rõ các thành phần thông tin: Ai/ Cái gì, Ở đâu, Khi nào, Bao nhiêu, Như thế nào, Vì sao.

Có cái nhìn sâu sắc hơn về thông tin.

  • Từ đó thấy được:

+ Thông tin quan trọng và không quan trọng

+ Các điểm tương đồng

+ Quy luật

+ Những điểm khác thường hay bất hợp lý

-> Nhìn vào một vấn đề ta thấy được thứ “đang bị hỏng” – Nguyên nhân của vấn đề.

  • Sáu cách thấy:

1. Ai/Cái gì

Thấy Đối tượng người hay đồ vật.

2. Bao nhiêu

Thấy số lượng các đối tượng.

3. Ở đâu

Vị trí của đối tượng.

4. Khi nào

Mốc thời gian hay khoảng thời gian về đối tượng hay hoạt động của đối tượng đó.

5. Như thế nào

Tính tương quan, tương tác giữa các đối tượng.

6. Tại sao

Thấy được Nguyên nhân hay yếu tố Vì sao.

Khi nhìn sự việc ở một hướng thì ta khó có thể thấy được hết tổng thể.

Bước 3:

Hình dung

Thay đổi góc nhìn về vấn đề. Từ đó có được nhiều cái “THẤY” khác nhau. Giúp nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều hơn. 

Thấy được Nguyên nhân và mang đến các giải pháp toàn diện hơn.

  • Cho ta cái nhìn đa chiều về vấn đề

1. Đơn giản – Tỉ mỉ

 Nhìn từ tổng thể đến từng chi tiết.
 

2. Định tính – Định lượng

Nhìn từ tính chất của sự vật, sự việc đến các số liệu đo lường về sự vật, sự việc đó.

3. Viễn cảnh – Thực thi

Thấy được kết quả sẽ đạt được và quá trình thực thi.

 

4. Riêng biệt – So sánh

Thấy được đối tượng hay sự việc và sự tương quan giữa đối tượng hay sự việc này với những đối tượng hay sự việc khác.

5. Thay đổi – Nguyên trạng

So sánh và thấy được sự khác nhau khi giữ nguyên hiện trạng và khi thay đổi hiện trạng đó.

Bước 4:

Trình bày

  • Trình bày các thông tin hay vấn đề ra một cách trực quan, đơn giản, dễ hiểu.
  • Sử dụng các hình vẽ đơn giản để diễn đạt thông tin – Sketchnote. 

-> Giúp ta dễ dàng hiểu được vấn đề, phân tích hay sáng tạo.

Ai/Cái gì

Vẽ đối tượng về người hay đồ vật để thể hiện thông tin về đối tượng đó.

Bao nhiêu

Vẽ biểu đồ thể hiện số lượng hay vẽ số đối tượng.

+

Ở đâu

Vẽ sơ đồ - Sơ đồ hiển thị vị trí của đối tượng.

Khi nào

Vẽ đường thời gian hay vòng tròn thời gian - để thể hiện móc thời gian hay khoảng thời gian về đối tượng hay hoạt động của đối tượng đó.

Như thế nào

Vẽ lưu đồ - hay vẽ tính tương quan, tương tác giữa các đối tượng.

Vì sao

Ta vẽ sơ đồ, biểu đồ, đồ thị - hay vẽ những đối tượng, thông tin, tính tương quan giữa chúng để làm nổi bật lên nguyên nhân hay yếu tố vì sao.