loại hình vẽ và phong cách sketchnote

 • Loại hình vẽ

Hình vẽ 1:

Hình vẽ đơn giản

Ưu điểm: 

+ Rất dễ vẽ

+ Vẽ rất nhanh

+ Diễn đạt được đầy đủ thông tin mà chúng ta cần.

 

-> Phù hợp sử dụng để Sketchnote nhanh trong lúc:

+ Học

+ Hội thảo

+ Thuyết trình

+ Lúc tư duy phân tích, sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Lúc này đồi hỏi chúng ta phải ghi chép nhanh để theo kịp thời gian hay giúp cho mạch tư duy được xuyên suốt, mạch lạc.

+

Hình vẽ 2:

Hình vẽ “Trình bày”

 • Hình vẽ “trình bày” vẽ nhiều chi tiết về đối tượng Ai/Cái gì hơn so với hình vẽ đơn giản.
 • Hình vẽ “trình bày” giúp bạn có cái nhìn rõ ràng và dễ hiểu hơn về thông tin trong bài Sketchnote.
 • Đặc biệt là khi xem lại bảng Sketchnote sau một khoảng thời gian ghi chép (1 tuần hay 1 tháng, 3 tháng…).

Nhược điểm: 

+ Khó vẽ

+ Mất thời gian vẽ

Nên sử dụng hình vẽ “Trình bày” cho các thông tin chính. Và phù hợp nhất cho việc Sketchnote lại.

 

Hình vẽ 3:

Hình vẽ Thiết kế

 • Hình vẽ Thiết kế thường diễn đạt cho các ý tưởng, dự án hay các sản phẩm nghiên cứu. 
 • Thể hiện lên rõ ràng ý tưởng, tính chất, phong cách hay từng chi tiết thông tin…
 • Phong cách Sketchnote

Tùy vào tính cách, s thích hay công việc mà bn có th t do sketchnote theo cách ca mình.

Sau đây là mt s ví d v phong cách sketchnote mà bn có th tham kho:

 

+ T do ny sinh ý tưng. V mi nơi trên t Sketchnote.

+ Có s sắp xếp và hệ thống hóa bài Sketchnote.

+ Sketchnote s dng bút nét mnh và sử dụng bút nét dày.

+ Sketchnote phong cách hình vẽ đơn giản hay Thiết kế.

+ Cách s dng hình nh, đưng nét, màu sc theo s thích…To nên nhng phong cách riêng như

Sự hin đi, năng đng, s sáng to, vui tươi, bay bng, tr con…

+
 • Sketchnote với bút nét mảnh
+
 • Sketchnote với bút nét dày
 • Sketchnote với phong cách tự do
 • Sketchnote có sắp xếp và hệ thống
 • Sketchnote với hình vẽ đơn giản
 • Sketchnote với hình vẽ thiết kế